Om oss

Vi är medlemmar i Folkets Hus och Parker, en folkrörelse med närmare 500 medlemsföreningar. Det är en idéburen organisation med värdegrund som bygger på principerna jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

I lokalen har det visats film sedan 1939. Då hette biografen Saga, men namnet ändrades 1983 till Tärnsjö Folkets Hus. Detta gjordes samtidigt som huset byggdes ut till sitt nuvarande utseende.

I augusti 2022 installerades ny digital projektor.

Vi visar film varje söndag, september – april. Vare vecka kl.19.00 samt varannan vecka även matiné kl.16.00.

Bakre raden fr vänster:  Sven-Åke Karlsson, Rolf Pettersson, Hannes Rydell
Främre raden: Carola Eriksson, Kristina Pettersson, Arne Boman, Inger Ingstedt, Monica Sverkersson, Maria Robinson